Winkel per categorie

Algemene Voorwaarden Webshop

Laatste Update 1e februari 2022

Algemene Voorwaarden [Omnimart]

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Omnimart

Kapelsesteenweg 310

2930 Brasschaat

E-mailadres: [klant@omnimart.be]

Telefoonnummer: [0032478121322]

Ondernemingsnummer: [0779.625.424]

Bankrekeningnummer: [BE66731052542043]

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

 1. Wij leveren enkel in beperkte leverzones in België, dit kunt u altijd raadplegen op onze website. Indien u een leveringsadres buiten onze leverzones opgeeft, kunnen we uw bestelling weigeren.

 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Indien u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Indien we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 1. Onze algemene voorwaarden vindt u altijd op onze website, dit in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen.

 1. Indien naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Indien onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan u als consument altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.

Artikel 3 Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goed beeld te geven. Indien we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Indien de foto en het product toch niet zouden overeenkomen door een fout, zijn we niet verplicht om het u alsnog te leveren.

 2. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden

Bancontact,Payconiq,Maaltijdcheques en contant aan deur bij levering. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Moest u weigeren om te betalen voor uw bevestigde bestelling kunnen er legale acties genomen worden door ons.

 1. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan je winkelmandje. Nadien geeft u, uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u de geprefereerde leveringsdatum en een tijdslot. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u de betaling door het klikken op de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Indien u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief.

 1. Het is niet mogelijk om de bestelling nog te annuleren nadat deze werd geplaatst.

 1. In geval van overmacht, als het gekozen product niet beschikbaar is of indien uw contactgegevens niet correct of onbereikbaar blijken te zijn, zijn we als Omnimart gerechtigd om uw bestelling te annuleren.

Artikel 4 Herroepingsrecht

1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen.

2.  Omwille van de bederfelijkheid van de producten die wij verkopen, kun je geen herroepingsrecht uitoefenen voor alle producten met een bepaalde houdbaarheid (zie Artikel VI. 53, 4° Wetboek van Economisch Recht). Hierdoor kunnen we deze bedenktermijn en het bijhorende herroepingsrecht  helaas niet toepassen voor producten uit volgende categorieën .

 • Brood, ontbijt & patisserie

 • Vlees & gevogelte

 • Vegetarisch & vegan (die niet in conserven worden geleverd en beperkt houdbaar zijn)

 • Groenten

 • Traiteur & bereide maaltijden

 • Zuivel & kaas

 • Fruit

 • Babyvoeding (die niet in conserven worden geleverd en beperkt houdbaar zijn)

 • Vis & schaaldieren

 • Charcuterie


3. De
terugzendkosten van de goederen per koerier komen voor jouw rekening.

4. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. We willen je vragen om de goederen in de originele verpakking terug te sturen.

7. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier of terugbrengen naar ons (Kapelsesteenweg 310, 2930 Brasschaat).
8. Indien het teruggestuurde product in waarde verminderd is ten gevolge van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, behoudt Omnimart zich het recht voor om de waardevermindering in rekening te brengen van het terug te betalen bedrag.

9. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ook gebruik maken van het hieronder vermelde modelformulier. Je kan dit formulier versturen naar klant@omnimart.be.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) – Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, uw e-mailadres in te vullen] :
– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”Artikel 5 De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Er wordt bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aangerekend. Dit melden we altijd voordat u de aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 Betaling

 1. Uw kunt kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden die vermeld staan in onze webshop. We aanvaarden momenteel Bancontact online, Bancontact,Payconiq,Maaltijdcheques en contant aan deur bij levering

 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen hebt u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.

 1. We zijn niet verschuldigd voor een boete moest het door u gekozen product uit voorraad zijn. Omdat Omnimart de producten niet in voorraad bewaart kunnen we bijgevolg dit ook niet leveren. We nemen wel zo snel mogelijk contact met u op via telefoon of per mail om u een alternatief product voor te stellen. Moest dit product goedkoper zijn, betalen wij u het verschil via een coupon of via een overschrijving naargelang uw keuze. De terugbetaling wordt binnen 14 kalenderdagen uitgevoerd na het levering van uw bestelling. Indien u toch geen alternatief product wenst te kopen, wordt het bedrag volledig binnen de 14 kalenderdagen uitgevoerd na de levering van uw bestelling. Het bedrag wordt via een coupon of via overschrijving terugbetaald naargelang uw keuze. 1. Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.

 2. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

 3. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 4. Voor voedingsmiddelen wordt de garantietermijn beperkt tot de houdbaarheidsdatum op de verpakking indien deze twee jaar niet overschrijdt.Artikel 8 Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres.

 1. Leveringen gebeuren binnen het tijdslot dat je gekozen hebt op het moment dat u de bestelling plaatste.

 1. We opteren om uw bestelling te leveren binnen het door uw gekozen tijdslot. Er bestaan verschillende tijdslot waaruit u kan kiezen. Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u van ons een bevestiging met door uw gekozen levensaders en tijdslot. De dag van levering ontvangt u 30 min voor ons aankomst nog een SMS om uw bestelling te ontvangen. We vragen u om door uw gekozen tijdstip aanwezig te zijn om de bestelling te ontvangen bij het niet naleven wordt uw bestelling niet geleverd en zijn we hiervoor niet verschuldigd voor een boete en terugbetaling.

 1. Indien wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien wij dat niet doen, kan u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

 1. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U bent niet aansprakelijk als consument voor de goederen die verloren gaan in de post. Nadat uw bestelling is geleverd bent u aansprakelijk voor de gevolgen van de bestelde producten.

 2. De totale aansprakelijkheid van Omnimart wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, beperkende maatregelen opgelegd door de overheid, biologische gevaar als virussen, natuurrampen of enige andere omstandigheid die het ons onmogelijk maakt om je bestelling te leveren….

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen op een 100% tevredenheid bij onze klanten. In geval van klachten kan u terecht bij klant@omnimart.be We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 1. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumenten ombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:

http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 1. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 1. Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op http://omnimart.be/contact-us, dan kan u als consument terecht bij Safeshops.be. SafeShops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.

PDF DOCUMENT ALGEMENE VOORWAARDEN